Ventilationsanlæg

Intervent udfører alle former for ventilationsanlæg herunder; komfortventilationsanlæg, udsugningsanlæg, procesventilation herunder; industriventilation, storkøkkenventilation- og udsugning, laboratorie- og renrum, spånsugningsanlæg, svejseudsugningsanlæg, lodde-udsugningsanlæg, slibestensudsugningsanlæg, mv.

Vi renser, vedligeholder og servicerer også ovennævnte anlæg. Se Service på anlæg.

Komfortventilation har til opgave at sikre et godt atmosfærisk og i mange tilfælde også et godt termisk indeklima, mens procesventilation har til opgave at lede varme, fugt, dampe, støv eller partikler bort fra en arbejdsplads, eller en produktionslinje, for at beskytte medarbejdere og produkter. For begge anlægstyper gælder, at det øger produktiviteten, giver mindre sygefravær samt giver større velvære og arbejdsglæde.

Venti

Intervent søger altid at udføre anlæggene så bæredygtigt og energieffektive så muligt, og er altid opdateret med den seneste lovgivning, således at vi er sikre på, at vi som minimum opfylder de lovmæssige krav, der er til anlæggene.

Intervent er registreret energivejleder og laver også mange energioptimeringsopgaver, da der kan være mange penge at spare ved at energioptimere ældre anlæg. Alt efter hvor gamle anlæggene er, kan energiforbruget mange gange sænkes fra 20 - 60%, med store økonomiske besparelser til følge. Dette kan gøres på forskellige måder:

  • Udskifte ventilatorerne/motorerne til spareventilatorer/-motorer, der har en meget højere virkningsgrad.
  • Indbygge varmegenvinding på anlæggene eller optimere eksisterende varmegenvinding med f.eks. modstrømsveksler, rotorveksler, krydsveksler eller væskekoblede batterier.
  • Tilpasse/optimere styringen f.eks. ved at tilpasse drifttiden, eller ved at udføre behovsstyring på anlæggene ved at indbygge VAV-spjæld med tilhørende regulatorer/sensorer (CO2, bevægelsesfølere, potmeter, mv.), således at der ikke bliver ventileret, hvor der ikke er behov.

Intervent har stor erfaring i, og tilbyder gerne at beregne energibesparelse samt tilbagebetalingstid på aktuelle anlæg.

Intervent kvalitetssikrer alle vores anlæg, da det sikrer en effektiv lønsomhed, en betydelig mindre risiko for fejl, samt en mere tilfreds kunde. Vores kvalitetsledelsessystem er kvalitetskontrolleret og -godkendt af TEKNIQ kvalitet, iht. bekendtgørelse nr. 545 af 30 maj 2014 ”Bekendtgørelsen om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, Vvs- og kloakinstallationsområdet”.

Intervent passer på miljøet. Vi forpligtiger os til løbende at lave forbedringer og forebyggelse mod forurening ved at:

  • Være en virksomhed, som er miljøbevidst, såvel internt som eksternt.
  • Ventilationsanlæggene gennemføres med et minimalt forbrug af energi og andre ressourcer.
  • Minimerer brugen af miljøbelastende stoffer og processer.
  • Affald behandles og sorteres med sund fornuft og gældende regler.

Intervent tilbyder alt efter aftale, fra 1-10 års garanti, på udførte anlægsløsninger.

Back to Top