Vvs-anlæg

Intervent udfører alle former for Vvs-anlæg herunder; varme-, vand-, sanitet-, afløb-, gas-, trykluft- og rørinstallationer, mv.. Anlæggene vi udfører kan f.eks. være centralvarme, fjernvarme, naturgas, solvarme, brugsvand samt tagnedløb, faldstammer/stigstrenge, mv..
Vi vedligeholder og servicerer også ovennævnte anlæg. Se Service på anlæg.

Intervent søger altid at udføre anlæggene så bæredygtigt og energieffektive så muligt, og er altid opdateret med den seneste lovgivning, således at vi er sikre på, at vi som minimum opfylder de lovmæssige krav, der er til anlæggene.

Intervent er registreret energivejleder og laver også mange energioptimeringsopgaver, da der kan være mange penge at spare ved at energioptimere ældre anlæg. Alt efter hvor gamle anlægget er, kan energiforbruget mange gange sænkes fra 10 - 50%, med store økonomiske besparelser til følge. Dette kan gøres på forskellige måder:

  • Udskifte pumper til Sparepumper, der har en meget højere virkningsgrad og dermed lavere el-forbrug.
  • Ændre forsyningsanlægget fra f.eks. oliefyr til gasfyr hvilket giver en højere virkningsgrad samt billigere brændstof, eller omlægger til lavenergianlæg som varmepumpe eller solvarmeanlæg.
varm
  • Tilpasse/optimere styringen f.eks. ved at tilpasse drifttiden, indbygge reguleringskomponenter, eller ved at udføre behovsstyring på anlæggene, således at anlægget kun er i drift når der behov.

Intervent har stor erfaring i, og tilbyder gerne at beregne energibesparelse samt tilbagebetalingstid på aktuelle anlæg og pumper.

Intervent kvalitetssikrer alle vores anlæg, da det sikrer en effektiv lønsomhed, en betydelig mindre risiko for fejl, samt en mere tilfreds kunde. Vores kvalitetsledelses-system er kvalitetskontrolleret og -godkendt af TEKNIQ kvalitet, iht. bekendtgørelse nr. 545 af 30 maj 2014 ”Bekendtgørelsen om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, Vvs- og kloakinstallationsområdet”.

Intervent passer på miljøet. Vi forpligtiger os til løbende at lave forbedringer og forebyggelse mod forurening ved at:

  • Være en virksomhed, som er miljøbevidst, såvel internt som eksternt.
  • Vvs-anlæggene gennemføres med et minimalt forbrug af energi og andre ressourcer.
  • Minimerer brugen af miljøbelastende stoffer og processer.
  • Affald behandles og sorteres med sund fornuft og gældende regler.

Intervent tilbyder alt efter aftale, fra 1-10 års garanti, på udførte anlægsløsninger.

Back to Top