Energivejleder

Intervent er registreret energivejleder

Hvorfor energivejledning??

I Danmark bruges 40 % af energien til opvarmning af bygninger og der er rigtig store muligheder for at spare på energien hér. Der kan spares 23 % af energiforbruget til opvarmning og varmt vand ved blot at gennemføre en moderat renovering af klimaskærmen i Danmarks bygninger. Ser man på bygningsinstallationer, kan der spares 13 % på energiforbruget til tekniske installationer til opvarmning og varmt vand, og hér er tilbagebetalingstiden ofte så kort som 6 år.

energivejlederlogo

Vælger man at renovere eller forbedre sin bygning, eller at man godt vil spare på energien i en bygning, er der store muligheder i at lave energibesparende foranstaltninger. Ved renovering og forbedring af bygninger kan man vælge at energirenovere klimaskærmen eller de tekniske installationer, eller begge dele. En renovering eller forbedring af en bygning, kan således også være en energimæssig forbedring, og vælges der ved renovering eller forbedring af en bygning at energirenovere, kan renoveringen eller forbedringen ofte blive meget rentabel.

Intervent kan i denne forbindelse som installationsfirma og registreret energivejleder, vejlede omkring energiforbedring af de tekniske installationer i bygninger – men også vejlede om energimæssige forbedringer af klimaskærmen, og give tilbud på at udføre de energibesparende tiltag.

Fordelen ved at spare på energien er at spare på energiudgifterne og opnår en økonomisk besparelse, men også at skåne miljøet ved at bruge mindre af de fossile brændstoffer, og derved mindske CO2 udledningen til omgivelserne, og være med til at give et bidrag til en bæredygtig fremtid.

Intervent kan som energivejleder, ud fra sin generelle byggetekniske viden, spotte hvor der i en konkret bygning er oplagte energibesparelsespotentiale, og har en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til vurdering af mulige løsninger. For bygningsejeren er der ofte tale om løsninger, der både omfatter en installationsopgave og en bygningskonstruktionsopgave.

Ud over de energibesparelsesmuligheder som er beskrevet under ventilations-, køle- og Vvs-anlæg samt service på anlæg, illustrere nedenstående nogle af de mange mulige energisparetiltag der er i bygninger.

Indenfor de tekniske installationer samt VE (vedvarende energi):

 • Solvarme til varmt brugsvand eller opvarmning og varmt brugsvand.
 • Luft-luft varmepumpe.
 • Luft-vand varmepumpe.
 • Jordvarmepumpe.
 • Kondenserende gaskedel.
 • Oliekedel.
 • Fjernvarme.
 • Mekanisk ventilation med varmegenvinding.
 • Solceller.
 • Belysning.

Indenfor klimaskærmen:

 • Efterisolering af tag, loft, skråvæg, kviste, ydervægge, terrændæk, hulmursisolering, etageadskillelse samt rør i tagkonstruktionen.
 • Energiforbedring af vinduer med forsatsruder, eller med koblede ruder.
 • Udskiftning af termoruder, termovinduer, ovenlyskupler, ryttelys samt udvendig solafskærmning.

Se også: www.energivejlederen.dk

Back to Top