Køleanlæg

Intervent udfører alle former for luftkøleanlæg samt kølelofter herunder komfortkøling, køling for serverrum, kølerum, klimaanlæg, aircondition samt varmepumper. Anlæggene udføres som fjernkøleanlæg, vandkøleanlæg, kølechillers og airconditionanlæg med direkte ekspansion. Vi kan installere køleanlæg, med næsten alle former for kølemidler der findes, som f.eks. HFC´ere, R 134a, R 404A, R 407C, R 410A samt naturlige kølemidler som R290 (propan), R600a (isobutan), R717 (ammoniak) og CO2.

Vi vedligeholder og servicerer også ovennævnte anlæg. Se Service på anlæg.

Komfortkøling og klimaanlæg har til opgave at sikre et godt et godt termisk indeklima, mens køling for serverrum, kølerum, mv. har til opgave at nedkøle IT-udstyr, fødevarer, medicin, mv..

Kolemaskine

Intervent søger altid at udføre anlæggene så bæredygtigt og energieffektive så muligt, og er altid opdateret med den seneste lovgivning, således at vi er sikre på, at vi som minimum opfylder de lovmæssige krav, der er til anlæggene.

Intervent er registreret energivejleder og laver også mange energioptimeringsopgaver, da der kan være mange penge at spare ved at energioptimere ældre anlæg. Alt efter hvor gamle anlæggene er, kan energiforbruget mange gange sænkes fra 20 - 50%, med store økonomiske besparelser til følge. Dette kan gøres på forskellige måder:

  • Udskifte kompressoraggregat til en nyt energirigtigt kompressoraggregat, der har en meget højere virkningsgrad, samt hæve vandtemperaturen.
  • Indbygge frekvensregulering på anlægget.
  • Tilpasse/optimere styringen f.eks. ved at tilpasse drifttiden, eller ved at udføre behovsstyring på anlægget med tilhørende regulatorer/sensorer (bevægelsesfølere, potmeter, mv.), således at der kun bliver kølet, når der er behov.

Intervent har stor erfaring i, og tilbyder gerne at beregne energibesparelse samt tilbagebetalingstid på aktuelle anlæg.

Intervent kvalitetssikrer alle vores anlæg, da det sikrer en effektiv lønsomhed, en betydelig mindre risiko for fejl, samt en mere tilfreds kunde. Vi er kvalitetscertificeret iht. DS/EN 9001 indenfor salg, dimensionering, montering, eftersyn, reparation og vedligeholdelse af varmepumper og køleanlæg, iht. ”Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100, bilag 7 af d. 31.01.2007”.

Intervent passer på miljøet. Vi forpligtiger os til løbende at lave forbedringer og forebyggelse mod forurening ved at:

  • Være en virksomhed, som er miljøbevidst, såvel internt som eksternt.
  • Køleanlæggene gennemføres med et minimalt forbrug af energi og andre ressourcer.
  • Minimerer brugen af miljøbelastende stoffer og processer.
  • Affald behandles og sorteres med sund fornuft og gældende regler.

Intervent tilbyder alt efter aftale, fra 1-10 års garanti, på udførte anlægsløsninger.

Back to Top