Service på anlæg

Intervent udfører service, vedligeholdelse og eftersyn af alle former for ventilations-, udsugnings-, køle- og Vvs-anlæg. Alt efter behov udføres service på anlæggene 1-4 gange/år, for at sikre at anlæggene altid yder det, de har til opgave til, ved laveste muligt energiforbrug.

Erfaringerne viser at der typisk kan spares mellem 10-30%, på energiudgifterne, ved at servicere og vedligeholde anlægget regelmæssigt.

Intervent tilbyder alt efter aftale, en fast serviceaftale hvor vi kommer og servicere anlægget i faste intervaller, til fast pris eller billigst efter regning ved hvert service besøg. Efter hvert besøg udarbejdes en servicerapport med dokumentation for det udførte arbejde, med montørens og dennes leders underskrift.

Med en serviceaftale sikre anlægsejeren sig følgende fordele:

 • Periodisk eftersyn og vedligeholdelse.
 • Minimering af kostbare/tidsrøvende driftstop.
 • Forlængelse af anlæggets levetid.
 • Reducering af utilsigtet energiforbrug.
 • Rådgivning og vejledning i forhold til evt. energibesparelser.
 • Vagtudkald 24/7 ved drift nedbrud.

Et velfungerende og rent anlæg vil for det første:

 • Give et forbedret indeklima.
 • Gøre anlægget mere effektivt samt øge medarbejdernes sikkerhed og velfærd.
 • Nedsætte driftsomkostningerne.

Et dårligt fungerende anlæg kan give følgende komplikationer:

 • Øget risiko for allergi, hovedpine, træthed, etc..
 • Stort indhold af støv og CO2 i luften.
 • Skader på varer og udstyr.
 • For høj luftfugtighed som skaber grobund for skimmelsvampe.
 • Høj varmeudvikling i lokalerne.
Service

Intervent renser også kanalsystemer. Vi kan tilbyde at udføre en inspektion af Jeres ventilationssystemer for at fastslå om en rensning måtte være nødvendig. Inspektionen foretages med inspektionsrobotter og digitalt fotoudstyr, og efterfølgende vil der blive fremsendt rapport/dokumentation/optagelse/fotos med konklusion/løsningsforslag til om kanalsystemet har brug for en rensning. Rapporten kan om ønsket suppleres med dustsampling – prøveudtagning for bakterier, skimmelsvamp, mv..

Intervent søger altid at udføre servicen så bæredygtigt, miljømæssigt korrekt og energieffektivt som muligt, og er altid opdateret om den seneste lovgivning, således at vi er sikre på, at vi som minimum opfylder de lovmæssige krav, der er til service på anlægget.

Intervent er registreret energivejleder og laver mange energioptimeringsopgaver, da der kan være mange penge at spare ved at energioptimere ældre anlæg. Alt efter hvor gamle anlæggene er, kan energiforbruget mange gange sænkes fra 20 - 50%, med store økonomiske besparelser til følge. Dette kan gøres på forskellige måder:

 • Udskifte ventilatorerne/motorerne til spareventilatorer/-motorer, der har en meget højere virkningsgrad.
 • Udskifte pumper til Sparepumper, der har en meget højere virkningsgrad og dermed lavere el-forbrug.
 • Udskifte kompressoraggregat til en nyt energirigtigt kompressoraggregat, der har en meget højere virkningsgrad, samt hæve vandtemperaturen.
 • Indbygge varmegenvinding på anlæggene eller optimere eksisterende varmegenvinding med f.eks. modstrømsveksler, rotorveksler, krydsveksler eller væskekoblede batterier.
 • Indbygge frekvensregulering på anlægget.
 • Ændre forsyningsanlægget fra f.eks. oliefyr til gasfyr hvilket giver en højere virkningsgrad samt billigere brændstof, eller omlægger til lavenergianlæg som varmepumpe eller solvarmeanlæg.
 • Tilpasse/optimere styringen f.eks. ved at tilpasse drifttiden, eller ved at udføre behovsstyring på anlæggene ved at indbygge VAV-spjæld med tilhørende regulatorer/sensorer (CO2, bevægelsesfølere, potmeter, mv.), samt indbygge reguleringskomponenter, således at anlægget eller de rum som de betjener, kun er i drift når der er behov.

Intervent har stor erfaring i, og tilbyder gerne at beregne energibesparelse samt tilbagebetalingstid på aktuelle anlæg.

Intervent udfører service på ventilationsanlæg efter eurovent-ordningen (UDMA 24186), på køleanlæg og varmepumpe efter ISO 9001:2008 og på Vvs-anlæg efter vores kvalitetsledelsessystem, som er godkendt af TEKNIQ kvalitet. Service udføres iht. vedligeholdelsesinstruktion.

Back to Top